Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 28.11.2019

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ
Tanssiva Porvoo Oy
Y-tunnus 2316766-3
Mannerheiminkatu 7
06100 Porvoo

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ
Mia Koponen
Tuohitorventie 3
06450 Porvoo
info(at)tanssivaporvoo.com

REKISTERIEN NIMET
Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
Tanssiva Porvoo (oppilasrekisteri, sähköpostirekisteri)

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?
Tässä rekisteriselosteessa Tanssiva Porvoo Oy (”Yritys”) mainitsee useaan otteeseen ”käyttäjän”. Käyttäjällä tarkoitetaan Yrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten Yrityksen asiakkaita, sekä tulevia että menneitä.

Koska asiakaspalvelu on tälle Yritykselle sydämenasia, kerätään käyttäjistä joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen, mutta myös esimerkiksi palvelun analysointiin. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

Etusivu

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa osoitetiedoista, puhelinnumerosta, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien materiaalien sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla oleville käyttäjille Yritys tuottaa koulutusmateriaalia ja tiedottaa uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista kuten koulutuksista.

Yritys voi tallettaa asiakkaistaan myös tietoa, joka auttaa palvelemaan asiakasta paremmin tulevaisuudessa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi asiakkaan ikä tai perheen harrastukset.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?
Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa tulevaisuudessa.

Sähköpostilistoille liitytään useimmiten verkkokaupan kautta. Liittymislomakkeessa henkilöltä kerätään etunimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Unsubscribe”-/”Poistu listalta” -linkki. Yritys käyttää sähköpostirekisteriensä hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä.

Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: MailChimp, Google Forms, Typeform ja Leadpages.

ASIAKKAAN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

LISÄÄ OIKEUKSISTA
Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

EVÄSTEET