Säännöt

SÄÄNNÖT

Ilmoittautuminen ja maksaminen

Oppilas ilmoittautuu Tanssivan Porvoon tunneille joko verkkokaupan kautta, täyttämällä paperisen ilmoittautumislomakkeen tai maksamalla tanssikurssin tanssikoulun vastaanotossa. Alle 18-vuotiaan oppilaan kohdalla ilmoittautumisen allekirjoittaa huoltaja.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen kattaa syys- ja kevätkauden. Ilmoittautuminen maksetaan kahdessa erässä, erä 1 ilmoittautumisen yhteydessä ja erä 2 laskutetaan. Laskuttajana käytämme laskutustoimistoa.

Mikäli oppilas aloittaa harrastuksen kuuden (6) viikon jälkeen kauden alusta, laskutetaan vain jäljellä olevista tunneista. Muutoin sovelletaan tuntikorvausperiaatetta.

Aikuisten kurssit on maksettavissa myös Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Virikeseteleillä tai ePassilla. Liikuntaedulla maksettaessa ilmoittautuminen tapahtuu tanssikoulun vastaanotossa tai sähköpostitse. Liikuntaedut on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Tanssikoululla on oikeus periä 25 euron suuruinen tarkastusmaksu oppilaalta, joka osallistuu tunneille sääntöjen vastaisesti.

Sitoumukseton kokeilukerta

Tuntejamme saa testata yhden (1) kerran ennen sitoutumista lukuvuosimaksuihin, mikäli tunnilla on vielä tilaa. Tutustumiskerralle ilmoittaudutaan aina verkkokauppamme kautta. Myös ensimmäinen tunti veloitetaan, mikäli oppilas jatkaa harrastusta. Tanssikurssien paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, emmekä voi taata tanssipaikkaa tuntien kokeilijoille.

Keskeyttäminen 

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden ajan (elo-toukokuu). Jos tanssitunnit lopetetaan kesken lukuvuoden, kuluvan lukukauden (syyskausi / kevätkausi) maksut peritään kokonaisuudessaan. Mikäli kevätkauden peruutusta ei tehdä kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä, sitoutuu asiakas maksamaan hänelle varatun oppilaspaikan myös kevätlukukauden tunneista.

Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisena sähköpostitse info(at)tanssivaporvoo.com. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia.

Jos keskeyttäminen tapahtuu esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 6 vk, lääkärintodistusta vastaan) tai paikkakunnalta muuton vuoksi, voidaan kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Tiiviskursseista, ”kokeile rauhassa” -korteista sekä 10 x korteista ei palauteta maksua asiakkaalle.

Liikuntaseteleillä, -korteilla ja mobiilimaksuilla maksettaessa oppilas ei ole oikeutettu rahapalautuksiin esim. sairaustapauksissa. Nämä maksut jäävät oppilaan tietoihin ja ne voi käyttää myöhemmin maksuna tunneista/ kursseista.

Tuntien toteutuminen

Tunnit toteutuvat, kun paikalle ilmoittautuu kauden kolmanteen (3) tanssiviikkoon mennessä 7 tai yli tanssijaa. Mikäli tunnit eivät toteudu, pyrimme järjestämään oppilaille tanssipaikan koulumme muilta tunneilta. Mikäli tämä ei ole osallistujalle mahdollista, palautamme maksetun kausimaksun niistä tunneista, joita ei voitu järjestää.

Poissaolot ja tuntikorvaukset

Oppilailla on mahdollisuus korvata tilapäisiä poissaoloja taitotasoaan vastaavilla tunneilla, mikäli niillä on tilaa. Korvauksen tulee tapahtua kahden kuukauden kuluessa poissaolosta.

  • Mikäli pieni lapsi on poissa tunneilta, voi myös huoltaja tai sisarus korvata poissaolot osallistumalla tarjottaville ikäryhmän tunneille.
  • Anytime -kortilla treenaavien poissaolokertoja ei korvata erikseen, sillä heillä on oikeus valita lukujärjestyksestä tunteja valintansa mukaan.
  • Tiiviskursseilla ei voi korvata lukujärjestystuntien poissaoloja eikä päinvastoin.

Saapuessaan korvaustunnille oppilas luovuttaa opettajalle hyvitystuntilipukkeen, jonka hän noutaa tanssikoulun vastaanotosta.

Korvausoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut kaikki tuntinsa. Tilapäisiä poissaoloja ei hyvitetä oppilasmaksuissa, vaan oppilas käy korvaustunnilla. Oppilas (alaikäisen kohdalla huoltaja) vastaa oppilaan poissaolojen seurannasta.

Pitkäaikaisen (vähintään 6 vk) sairauspoissaolon takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu sähköpostitse ja siitä on toimitettu lääkärintodistus (ei takautuvasti). Sairauslomatodistuksessa tulee olla maininta liikuntakiellosta. Anytime-kortilla treenaava voi saada maksuhyvityksen sairasloman kestäessä vähintään 9 päivää.

Leireihin ja tiiviskursseihin ei sisälly korvausoikeutta.

Äkilliset tuntiperuutukset ja sijaisuudet

Mikäli tanssitunti joudutaan äkillisesti perumaan esim. opettajan sairastumisen vuoksi, lähetämme tiedon tuntiperuutuksesta joko sähköpostitse tai tekstiviestitse. Lisäksi ilmoitamme peruutuksesta somekanavissamme.

Tuntiperuutuksen sattuessa koulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä yhteystietoja ei ole jätetty tanssikoululle, tai mikäli ilmoittautuminen on tekemättä tai tehty puutteellisesti. Peruttu tanssitunti joko korvataan kauden aikana tai sen voi korvata koulumme muilla tunneilla. Mikäli tunnille saadaan sijainen, ei muutoksesta infota oppilaita.

Hyvinvointi

On tärkeää, että oppilaat ja koulun henkilökunta voivat hyvin niin henkisesti, kuin fyysisestikin. Kaikenlainen kiusaaminen ja toistuva häiriökäyttäytyminen on ehdottoman kiellettyä ja jos sellaista havaitaan, asiaan puututaan.

Vastuu

Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa tanssikoulun tai muun rakennuksen tiloihin. Tanssikoulu ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tanssikoululla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

Vakuutukset

Pidämme huolen siitä, että tunneillamme on turvallista tanssia. Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen. Tanssiva Porvoo ei vastaa mahdollisista loukkaantumisista tunneilla, esityksissä tai kilpailuissa.

Yleistä

Oppitunnin pituus on 30min/ 45 min/ 60 min/ 75 min/ 90 min/ sisältäen ryhmien vaihtumisen ja läsnäolotarkistuksen.

Tanssikoululla on oikeus siirtää oppilas sopivan tasoille tunnille

Tanssivalla Porvoolla on oikeus käyttää oppilasnäytöksissä kuvaamaansa materiaalia koulun esitteessä, opetuksessa, www- sekä some-sivuilla. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

Tanssivalla Porvoolla on oikeus käyttää tanssitunneilla kuvaamaansa materiaalia koulun esitteessä, opetuksessa, www- sekä some-sivuilla, mikäli ilmoittautumisen yhteydessä on valittu kohta ”kyllä” (”Annan kuvaus- ja kuvanjulkaisuluvan KYLLÄ/EI”). Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

Tanssikoulun ovet avataan noin 15 min ennen ensimmäisen tunnin alkua. Oppilaiden tulee poistua tiloista 15 min kuluessa viimeisen tunnin loppumisesta.

Tiloissa on tallentava kameravalvonta. Ilmoitamme kaikki rikokset poliisille.

Oppilas on velvollinen korvaamaan koululle aiheuttamansa vahingon koskien mm. kiinteistöä ja irtaimistoa. Oppilaan on noudatettava yleistä järjestystä. Mikäli oppilas toistuvasti rikkoo koulun sääntöjä tai koulun ja sen opettajien antamia määräyksiä, voidaan oppilaalle antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa.

Koulutusryhmät

Koulutusryhmiä koskevat erityisehdot ja toimintaperiaatteet on koottu sivulle ”Ryhmät”. Koulutusryhmiin valitut oppilaat ja heidän huoltajat sitoutuvat lukemaan ja hyväksymään heitä koskevat erityisehdot. LINKKI >>

Oppilas- ja markkinointirekisteri

Tanssivan Porvoon oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilasasioissa ja sisäisessä viestinnässä. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

Rekisteriseloste- ja tietosuoja >>

Oikeudet muutoksiin pidätetään.